วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557
               น.ส.   นัทมล  พลดงนอก  ม.6/2 ค่ะ           

วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

นายร้อยตำรวจหญิง


                                                   
                                                   เพื่    นเเพื่อน

  เพื่อน... เราอาจจะมีนิยามคำว่าเพื่อนต่างกัน สำหรับเราเพื่อนอาจจะทำไห้เราทั้งทุกข์และสุขในเวลาเดียวกัน หลายคนก็จะบอกว่าเราติดเพื่อนจนเสียนิสัย แต่ความจริงแล้วมันเป็นเพราะตัวของเราเอง ที่เราจะเลือกทำหรือไม่ทำไม่มีใครมาบังคับใจเราได้ และเราสามารถเลือกเส้นทางที่เราจะเดินได้ และเราก็ไม่จำเป็นต้องตามเพื่อนเสียทุกอย่าง